Komplexné právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností od riešenia jednotlivých právnych vzťahov po zabezpečovanie právnej agendy developerských projektov

Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Nájom a podnájom nehnuteľností

Zastupovanie v konaniach podľa Katastrálneho zákona, podľa Stavebného zákona (najmä stavebné konanie, územné konanie a pod.)