O Kancelárii

Mladá a dynamická advokátska kancelária založená advokátkou Mgr. Andreou Ondriašovou poskytuje komplexné právne poradenstvo podnikateľom, ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky ako aj individuálnym osobám v súvislosti s ich súkromnými a majetkovými záujmami.

Cieľom advokátskej kancelárie je maximálna spokojnosť klienta a preto kladie dôraz na individuálny prístup ku každému klientovi a na jeho konkrétne požiadavky, ako aj na kvalitu, účelnosť a časovú flexibilitu pri poskytovaní právnych služieb. Zachovanie absolútnej diskrétnosti a ochrana poskytnutých údajov sú samozrejmosťou.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku, prípadne, prostredníctvom úzkej spolupráce s profesionálnymi prekladateľmi a tlmočníkmi je pripravená poskytovať klientom právne služby v akomkoľvek cudzom jazyku.

Za účelom poskytovania čo najkomplexnejších právnych služieb spolupracuje advokátska kancelária externe s inými advokátskymi kanceláriami ako aj s audítormi, účtovnými, daňovými a finančnými poradcami.