Zastupovanie klientov pri obchodným rokovaniach, príprava zmluvnej dokumentácie, posudzovanie a pripomienkovanie návrhov zmlúv.

Zakladanie obchodných spoločností, príprava spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv,  stanov a iných základných a interných dokumentov obchodných spoločností, zabezpečovanie zmien v obchodných spoločnostiach, príprava valných zhromaždení.

Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a exekučných konaniach, mimosúdne rokovania s dlžníkmi, predprocesné a poprocesné poradenstvo a starostlivosť.

Príprava právnych stanovísk, analýz a vyjadrení podľa požiadaviek klienta